Cách đan vòng đeo tay bằng len cực style

Thứ Tư / 19:19

Những chiếc vòng đeo tay được đan bằng len với nhiều màu sắc rất đẹp mắt vừa để trang trí vừa để giữ ấm cổ tay trong mùa đông này nhé. Cách đan vòng đeo tay bằng len này rất đơn giản nếu kết hợp đan chữ lên chiếc vòng len này thì thật tuyệt!


Vòng tay đan bằng len rất style nha

Cách đan:

Gầy 30 mũi bằng màu "A", đan 1 hàng mũi xuống.

HÀNG 1: Đan xuống
HÀNG 2: Đan lên
HÀNG 3: Lấy màu "B", 2 xuống, 1 mũi dời xuống, *5 xuống, 1 mũi dời xuống; lặp lại từ * cho đến khi còn lại 3 mũi, 3 xuống.
HÀNG 4: 3 xuống, 1 mũi dời lên, *5 xuống, 1 mũi dời lên; lặp lại từ * cho đến khi còn lại 2 mũi, 2 xuống.
HÀNG 5: 2 lên, 1 mũi dời xuống, *5 lên, 1 mũi dời xuống; lặp lại từ * cho đến khi còn lại 3 mũi, 3 lên.
HÀNG 6: Lặp lại HÀNG 4.
HÀNG 7: Dùng màu "A", đan xuống.
HÀNG 8: Đan lên.


Cho vòng tay chỉ có 1 dải băng (như vòng màu xanh và màu hồng):
HÀNG 9: Đan xuống.
HÀNG 10: Đan xuống.

Đan kết thúc.

Cho vòng tay có 2 dải băng:
HÀNG 9: dùng màu "B", *5 xuống, 1 mũi dời xuống; lặp lại từ * cho đến hết hàng.
HÀNG 10: *1 mũi dời lên, 5 xuống; lặp lại từ * cho đến hết hàng.
HÀNG 11: *5 lên, 1 mũi dời xuống; lặp lại từ * cho đến hết hàng.
HÀNG 12: Lặp lại HÀNG 10.
HÀNG 13: Dùng màu "A", đan xuống.
HÀNG 14: Đan lên.
HÀNG 15: Đan xuống.
HÀNG 16: Đan xuống.
Đan kết thúc.

May 2 mép lại với nhau.

Kết thúc.


Chúc các bạn thành công!