Cách đan khăn len kiểu bong bóng

Thứ Bảy / 11:09

Trong bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách đan khen len kiểu bong bóng (pom pom). Kiểu khăn len bong bóng này rất dễ thương và ấm. Kiểu khăn này cho bé những cũng rất hợp với bạn nữ nào đáng iu, yêu màu hồng ^^Nguyên liệu và dụng cụ:

1. Sợi - Baby Snowball [sirdar], 2 x 50g cuộn (approx.25m/27yds), màu bóng: 113
2. 2 Pom-pom trắng
3. Que đan cỡ 5mm
4. Kim thêu
5. Sợi dây dù
6. Kéo
7. Bật lửa

Kí kiệu viết tắt:

K - Knit (mũi lên)
Kfb - Knit in front and back of stitch [increment stitch] : Đan knit  phía trước và sau của mũi [tăng mũi]
Ktbl - Knit through back loop: Đan knit thông qua lỗ phía sau.
st(s) - stitch(es): Mũi đan
tog – together: đan cùng lúc

Cách đan:

Start at approximately 6 pom-poms away.
Row 1: Cast on 2 stitches on the needle by making each loop at each straight part of the yarn respectively, turn. {2 sts}
Row 2: Kbf in next 2 sts (Kbf is an increment stitch), turn. {4 sts}
Row 3: K, Kbf in next 2 sts, K, turn. {6 sts}
Row 4 and onwards: Ktbl for next 6 sts, turn.
Knit until almost finish the 1st ball of yarn. Join yarn by tying a dead knot at the yarn end, cut excessive yarn and burn them lightly to prevent it from unraveling.
Continue to knit with the 2nd ball until you have about 12 pom-pom left.
Last 4 row: Ktbl, Ktbl 2 tog for next 2 sts, Ktbl, turn. {4 sts}
Last 3 row: Ktbl 2 tog for next 2 sts, turn. {2 sts}
Last 2 row: Ktbl next 2 sts, turn. {2 sts}
Last row: Ktbl 2 tog, pull yarn end through to bind off.

Cuối cùng:

Khâu 2 quả pom pom ở 2 đầu khăn cẩn thận, dấu mũi vào pom-pom.
Ẩn sợi chỉ cuối và trong khăn, cắt sợi chỉ thừa và dùng bật nửa hơ nhẹ.


Các bạn xem video chi tiết nhé

Chúc các bạn thành công và đừng quên like fan page của mình để update thông tin mới nhé!