Cách đan khăn len đơn giản

Thứ Sáu / 19:49

Hôm nay Tin Tức Teen sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đan khăn len cực kì đơn giản. Cách đan khăn len này rất có ích cho các bạn mới học đan khăn len. Các bạn có thể xem bài viết trước hướng dẫn cách đan khăn len cơ bản ở đây nhé!Hướng dẫn:


Bắt 35 mũi 

Hàng 1, 3, 5, 7: 3 lên, (5 xuống, 3 lên) x 4 lần
Hàng 2, 4, 6, 8: 3 xuống, (1 lên, 3 xuống) x 8 lần
Hàng 9, 11, 13, 15: 4 xuống, (3 lên, 5 xuống) x 3 lần, 3 lên, 4 xuống
Hàng 10, 12, 14, 16: 3 xuống, (1 lên, 3 xuống) x 8 lần

Lặp lại 16 hàng này đến khi đạt độ dài mong muốn thì chiết khăn.

Rất đơn giản phải không các bạn. Chúc các bạn đan khăn lên thành công nha!